Rubrik

Bakgrund

Ett behov av samlingsplats har funnits länge och till sist vågade man ta steget att göra verklighet av det. Det var ett stort steg för föreningen att helt på frivillig basis, med skänkta medel och materiel genomföra byggaet Därför var det en stor lättnad när medel beviljades från Allmänna Arvsfonden.

En gammal timmerstomme köptes in för 100.000:-. Den plockades ned och sattes upp på plats i Åsmansbo. Kommunen gick in och gav föreningen ett amoterings- och räntefritt lån som betalas av med det föreningsbidrag som föreningen får årligen. Stommen sattes upp under 2010 och 2011 lades grunden till taket.

Projektstödet

När det blev klart med bidrag från Arvsfonden kunde materiel köpas in och taket blev klart inför vintern.

Den 14 april 2012 startar bygget upp igen inför våren. Bygget av bystugan genomförs helt i egen regi av de boeende i området, vilket kommer att engagerar de flesta i föreningen.

Syfte

Syftet med är att i första hand ha en samlingsplats i en Bystuga och i den och dess omgivning genomföra fritidsaktiviteter för att främja gemenskap, kulturell utveckling, generationssamhörighet och förståelse i åldersstrukturer samt intressera såväl boende i byn som andra personer i grannområdet till gemenskap och trevnad.

Mål

Målgruppen är allt från barn, ungdomar till pensionärer, kvinnor och män.

Målet är att människor i byn ska finna större gemenskap, förbättrad livskvalitet, bredare utbud av kultur- och fritidsaktiviteter, befolkningstillväxt samt förbättrad tillgång till lokal service för befolkningen och företagare i området. Kanske utrymme att öppna en kiosk eller café är genomförbart. Barn, ungdomar och vuxna i byn ska ha en gemensam träffpunkt, samt att huset ska fungare för dem med speciella behov.

Projektledare: Bengt Orr

E-postadress: 49bengt@gmail.com